Otwarcie budynku szkoły...


29 sierpnia 1998 r. dokonano uroczystego otwarcia nowego skrzydła szkoły. Choć ranek był pochmurny, serca zebranych ludzi przy Szkole Podstawowej nr 1 im. majora Henryka Sucharskiego  przepełniały słońce i radość. Orkiestra dęta z Ryczowa, a za nią poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej w Bachowicach, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Spytkowicach, Górników KWK "Piast", "Janina", "Ziemowit", Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowicach, Polskiego Stronnictwa Ludowego w Spytkowicach, Szkoły Podstawowej w Spytkowicach, zaproszeni goście oraz wszyscy zebrani przeszli do kościoła parafialnego. Tu uczestniczyli we Mszy świętej rozpoczynającej uroczystość. Była to Msza szczególna, celebrowana przez księży: Józefa Marczaka, Juliana Warzechę, Stefana Kajfasza i Piotra Marka. Słowo Boże wygłosił prof. dr hab. Julian Warzecha. Skierował wiele ciepłych słów, przede wszystkim do uczniów i nauczycieli, wspominając lata młodzieńcze, spędzone w murach spytkowickiej szkoły. Wskazał na rangę instytucji oświatowych w małych środowiskach, które często bywają jedynymi ośrodkami życia kulturalnego. Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy wrócili przed nowy budynek szkolny. Teraz nastąpił moment uroczystego przecięcia wstęgi przez wójta gminy Stanisława Ścierę oraz kuratora oświaty z Bielska - Białej Andrzeja Sasułę. Zebrani weszli do szkoły. Proboszcz parafii Spytkowic ks. Józef  Marczak, dokonał poświęcenia budynku, zaś uczniowie umieścili krzyże w salach lekcyjnych. Obok popiersia szkolnego patrona zawisła pamiątkowa tablica mająca szczególne znaczenie dla tych, którzy będą się tutaj uczyć i pracować: "Ojciec Święty Jan Paweł II Udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa Uczniom i Pracownikom Szkoły Podstawowej im majora Henryka Sucharskiego w Spytkowicach". Błogosławieństwo tej treści, przesłane z Rzymu, to dar Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, które pracują w naszej szkole. Rozpoczęły się przemówienia i podziękowania. Dyrektor szkoły Józefa Brania, jako gospodarz nowego obiektu, gorąco przywitała wszystkich zebranych. Spotkanie uświetnili swoją obecnością dawni wychowankowie z lat 1951 - 1958 księża palotyni: ks. prof. Julian Warzecha, ks Stefan Kajfasz, ks. Piotr Marek. Przemawiali także: wójt gminy - Stanisław Ściera, kurator oświaty -Andrzej Sasuła, przedstawicielka rodziców - Małgorzata Różana, uczniowie Sabina Matlak i Sławomir Różana. Kolejne chwile tego pamiętnego dnia wypełnili uczniowie, którzy zaprezentowali wspaniały pokaz mody szkolnej , od epoki kamienia łupanego po czasy współczesne. W spokojnej i miłej atmosferze oglądano jeszcze wystawę prac uczniów, wykonywanych w ramach konkursów plastycznych pt. "Szkoła moich marzeń" oraz "Portrety  naszych nauczycieli", a także kroniki klas, organizacji, samorządu, w których uczniowie od wielu lat zapisują informacje o ciekawych wydarzeniach, uroczystościach i osiągnięciach.

 

 ...z kroniki

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Katarzyna Szarek

 

 

[POWRÓT]