Jubileusz 50 - lecia szkoły...

JUBILEUSZ 50 - LECIA SZKOŁY

    W budynku, który oddano do użytku dokładnie pół wieku temu, oraz w hali sportowej, nowoczesnym obiekcie dobudowanym w ostatnich latach, zebrali się najmłodsi uczniowie z klas „0” i najstarsi z klas III gimnazjum absolwenci oraz zaproszeni goście, m. In. Małopolski Kurator Oświaty Danuta Noszka – Leśniewska , Dyrektor Delegatury w Wadowicach Andrzej Szafrański, wizytator Kuratorium Oświaty Józef Cegliński, starosta Powiatu Wadowickiego Józef Kozioł, wójt Gminy Łucja Molenda. Na widowni zasiedli również emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły. Przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Gminy i Rady Sołeckiej, pracownicy oświaty, kultury, służby zdrowia z całej gminy. Splendoru i powagi dodały uroczystości poczty sztandarowe okolicznych szkół i organizacji.

   
   
   

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Janiny Śliwińskiej

Jubileusze zawsze mają swój urok i niezwykłą aurę, bo obecny jest na nich duch historii. W Spytkowicach historii odległej, gdyż początki szkolnictwa w tej miejscowości sięgają XIV w. Wieś o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1229 r. dopiero w roku 1954 oddała w użytkowanie dzieci pierwszy budynek szkolny.

Na pamiątkę tego wydarzenia 1 września 2004 roku po uroczystej mszy świętej sołtys Spytkowic Stefan Szymocha oraz wójt Gminy Łucja Molenda dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej Janiny Śliwińskiej – kierowniczki szkoły, która przyczyniła się do jej wybudowania. „Zaangażowanie ówczesnej kierowniczki przy budowie szkoły jak i dbanie o rozwój oświaty w naszej miejscowości powinny skłonić do refleksji młode pokolenia”.

 

Janina Śliwińska urodziła się 31 maa 1892 r. w Krakowie w rodzinie Jana Komandorskiego, pracownika kolejowego i Katarzyny Kuli. W Krakowie ukończyła Seminarium Nauczycielskie,
 a w wieku 20 lat otrzymała świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem. Swoją drogę nauczycielską rozpoczęła w jednoklasowej szkole w Podolszu, skąd po roku przeniosła się do Przeciszowa – Polesia. Przez kolejnych 6 lat uczyła w dwuklasowej szkole w Piotrowicach, w której
 w zastępstwie swojego męża powołanego do służby wojskowej, otrzymała tez posadę kierowniczki. Po 11 latach pracy w tamtejszej placówce, już jako nauczyciel mianowany , trafiła do czteroklasowej szkoły w Spytkowicach. Funkcję kierowniczki szkoły w Spytkowicach pełniła po śmierci męża w latach 1944-1962, ale dopiero gdy ukończyła 75 lat, Komisja Lekarska w Lwowie zwolniła ją z pełnienia obowiązków służbowych. Janina Śliwińska założyła w Spytkowicach Koło Gospodyń Wiejskich, prowadziła kurs dla analfabetów, uczestniczyła w akcji elektryfikacji wsi, była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, w którym przez 10 lat pełniła funkcję prezesa. W 1956 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, zaś 21 lat później Kuratorium Oświaty
 i Wychowania w Bielsku Białej wpisało Ją do Księgi Zasłużonych Wychowawców – Nauczycieli. Zmarła 27 czerwca 1980 roku w wieku 88 lat. W „Księdze Jubileuszowej 800 lat Spytkowic” zamieszczono życiorys Janiny Śliwińskiej, który spisała własnoręcznie na krótko przed swoją śmiercią. W ostatnim aspekcie możemy przeczytać: „Kończę ten życiorys po wielkich trudach
w pisaniu, bo posługuję się tylko jednym okiem. Drugie oko nieczynne przez kataraktę. Rok 88 mojego życia jest pełen dolegliwości, jednak mimo to obserwuję przejawy życia mieszkańców Spytkowic. Cieszę się z ich osiągnięć   i sukcesów, z podniesienia stopy życiowej. Przeżywam
z nimi ich troski i radości”

Na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Janiny Śliwińskiej była jej wnuczka – Dorota Kamska.

 

 

Nowy sztandar
 

Obchody 50 – lecia szkoły stały się okazją do rozszerzenia na cały Zespół imienia mjra Henryka Sucharskiego, które do tej pory nosiła Szkoła Podstawowa nr 1. Znany w całej Polsce bohater Września 1939 r., skromny, najbardziej wymagający od siebie, gorący patriota, jest wzorem dla naszych wychowanków i całej kadry szkoły. Postawa komendanta bohaterskiej obrony Westerplatte oraz wyhaftowane na sztandarze słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „Młodzi przyszłością świata” stanowią drogowskaz dla całej społeczności szkolnej, która na przestrzeni ostatniego półwiecza może pochwalić się wieloma osiągnięciami.

   

Promocja książki

Dla pamięci przyszłych pokoleń nauczyciele oraz uczniowie  przygotowali okolicznościową publikację „Nasza szkoła. Historia i współczesność”, w której można przeczytać o dokonaniach placówki oraz obejrzeć bogatą fotokronikę.

   

 

Spektakl "Niebo do wynajęcia"

Wszystkim obecnym na Jubileuszu uczniowie oraz absolwenci zadedykowali spektakl „Niebo do wynajęcia”. Jak żyć, aby wykorzystać swój czas? Gdzie zdobyć wiedzę, że nie mamy na to czasu aby go tracić?. Odpowiedzi na powyższe pytania pojawiły się w poetycko – muzycznym widowisku.

 

   
   
         
   
   
   
     
      
   

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Katarzyna Szarek

 

 

[POWRÓT]