Biesiada ...

Dyrekcja , Rada Pedagogiczna , Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Spytkowicach zaprosiły 15 czerwca 2002 r. mieszkańców Spytkowic i okolicy na imprezę środowiskową z okazji Dnia Dziecka pod hasłem

"Biesiada przy ognisku"

  Program imprezy:


  "Biesiada przy ognisku" - kolejną kartą historii szkolnego archiwum.

Oto jej fragmenty:
 

 
Zapadł ciemny wieczór ,
już ucichł wiatru wiew.
Gdzieś w oddali płynie ,
harmonii tęskny śpiew...

"Biesiada przy ognisku" dobiegła końca.
Czas na podziękowanie - Wszystkim , którzy byli dla szkoły pomocni

D Z I Ę K U J E M Y !

za życzliwość , zrozumienie i ofiarność.

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Katarzyna Szarek

 

 

[POWRÓT]