Aktualności
 

Diagnozujemy potrzeby, problemy i zasoby środowiska szkolnego w celu ustalenia problemów priorytetowych na kolejne lata aplikowania o certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Popularyzujemy ideę programu Szkoły Promującej Zdrowie poprzez rozpowszechnianie folderu informacyjnego

Gazetka na szkolnym korytarzu  ...więcej
Działania zdrowotne podjęte w naszej szkole ...prezentacja
Apel podsumowujący działania Zespołu Promocji Zdrowia w szkole w roku 2015/16 ...więcej
Podejmowane działania...

Uzyskanie certyfikatu przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie...więcej

 
"Śniadanie daje moc" 

 

w oddziałach przedszkolnych w klasach I-III w klasach IV -VI
i I-III Gim.
 

Więcej owoców
i warzyw
na stołówce szk.

Sukces
w olimpiadzie

Prezentacja
"Zdrowe napoje"

Aktywnie
po zdrowie
 
Konkurs na logo, hasło
i maskotkę SzPZ
Międzyklasowy konkurs o zdrowym odżywianiu Piramida zdrowia
wystawa prac
Apel podsumowujący nasze konkursy
 
 
Folder informacyjny
 
Jaka jest koncepcja szkoły promującej zdrowie?
 

Szkoła:

 
 

ü     jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć,

ü      jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują,

ü      jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca:

 
 

          ü      tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia,

ü      umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie:

 
 

          ü      ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii,

       ü      decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 
 
Jaka jest definicja szkoły promującej zdrowie?
 

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 
 
Jakie są standardy szkoły promującej zdrowie?
 

Szkoła Promująca Zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  ü   
    
  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
  ü   skuteczności i długofalowości działań.

 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.

 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  ü     
  osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
  ü   zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
  ü   uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

 5. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

 
Jaki jest polski model szkoły promującej zdrowie?
 
 
 
 
 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]