O Spytkowicach ...
 

 SPYTKOWICE
-
miejscowość leżąca na pn.krańcu Pogórza Wielickiego i w dolinie Wisły, przy szosie Skawina - Oświęcim i przy linii kolejowej Skawina - Oświęcim i Wadowice - Trzebinia. Pierwsza wzmianka o Spytkowicach pochodzi z 1229 roku. W Spytkowicach odbył się zjazd książąt piastowskich, w którym wziął udział Henryk Brodaty, którego podczas mszy podstępnie pojmał i uwięził Konrad Mazowiecki. Kolejne informacje o Spytkowicach pochodzą z końca XIII wieku. W 1284r. książę opolski Przemysław nadał cystersom z Mogiły 16 łanów frankońskich w lesie koło Łączan. W zamian za to zakonnicy oddali księciu 6 łanów ziemi uprawnej w Spytkowicach. Od roku 1278 Spytkowice weszły w skład Księstwa Opolskiego. Od tej chwili ich losy są związane z historią ziemi oświęcimsko - zatorskiej. Po śmierci księcia Mieszka I cieszyńskiego w 1315 r. Spytkowice znajdowały się w Księstwie Oświęcimskim, które przez blisko 200 lat stanowiło samodzielny organizm państwowy. Po roku 1445 Spytkowice weszły w skład nowego Księstwa Zatorskiego. W 1488 roku Spytkowice przestały być dobrami książęcymi, stały się własnością Myszkowskich herbu Jastrzębiec. W 1513 roku Księstwo Zatorskie zostało dzielnicą Królestwa Polskiego. Wraz ze zlikwidowaniem księstwa, Spytkowice wchodzą w skład powiatu oświęcimsko - zatorskiego jako własność prywatna. W latach 1622 - 1644 Spytkowice były własnością Szyszkowskich, następnie Opalińskich, Sieniawskich. W II połowie XVIII wieku klucz dóbr spytkowickich wraz z zamkiem był własnością księżnej Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej. Kolejnymi właścicielami dóbr spytkowickich wraz z zamkiem byli Potoccy. Ostatnim właścicielem Spytkowic był Adam Potocki. Po zakończeniu II wojny światowej zamek przejął skarb państwa, a majątek uległ parcelacji. Wawrzyniec Myszkowski wybudował w I połowie XVI wieku zamek w stylu gotycko - renesansowym. Zamek ten został następnie przebudowany w okazałą rezydencję wczesnobarokową przez biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego i Łukasza Opalińskiego. Obecnie zamek w Spytkowicach, gruntownie wyremontowany w latach dziewięćdziesiątych, jest siedzibą jednego z oddziałów Archiwum Państwowego w Krakowie. Fundatorem istniejącego kościoła był biskup warmiński Mikołaj Szyszkowski, budowę kontynuował Łukasz Opaliński. Kościół pochodzi z XVII wieku, jest wybudowany w stylu wczesnobarokowym. Sptkowice są siedzibą gminy, do której należą oprócz Spytkowic: Bachowice, Lipowa, Miejsce i Ryczów.

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik