OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

 

Tegoroczne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole były kolorowe, muzykalne i radosne. Uczniowie klas drugich gimnazjum oraz z klasy pierwszej szkoły podstawowej pod opieką p. Bogusławy Kadzik-Choczyńskiej przedstawili najważniejsze prawa dzieci zawarte w Deklaracji Praw Dziecka. Kilka scenek z codziennych zachowań dzieci posłużyło za zagadki dla zgromadzonej widowni, która bez trudu wskazała niezbywalne prawa dzieci bez względu na pochodzenie, narodowość, wyznania.  Podsumowaniem spotkania było wspomnienie o niezłomnej działaczce na rzecz dzieci- pani Irenie Sendlerowej.

 

 

 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba    Bożena Maciasz     Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]