ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

W Spytkowicach, czy też w Łodzi, uczeń z odblaskami chodzi – to przewodnie hasło naszego pokazu. W związku z prowadzoną akcją „Odblaskowa szkoła” odbyło się przedstawienie, które przygotowali uczniowie klas IIa i IIIb. Celem było przypomnienie i utrwalenie wśród uczniów podstawowych zasad ruchu drogowego, kształtowanie nawyków poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, znajomość podstawowych znaków drogowych. Mali aktorzy przypomnieli także o konieczności noszenia elementów odblaskowych. Całość przedstawienia uatrakcyjniła humorystyczna scenka o Mądrali i Gapciu, przeplatana piosenkami o tematyce bezpieczeństwa oraz pokaz mody z wykorzystaniem światełek odblaskowych. Pomysłowość i atrakcyjność strojów z użyciem odblasków przeszła najśmielsze oczekiwania. Uczniowie wykazali się niesamowitą kreatywnością i stworzyli niepowtarzalny rodzaj odblaskowej odzieży. W trakcie przedstawienia można było usłyszeć rymowanki ułożone przez uczniów z klas drugich i trzecich, promujące skuteczność noszenia znaczków odblaskowych. Oto niektóre z nich:
„Każdy kto odblaski ma, ten przepisy dobrze zna”,
„Odblask nocą ładnie świeci, pamiętajcie o tym dzieci”,
„Nic nikomu się nie stanie, gdy z odblaskami ma ubranie”,
„Noś ze sobą odblask mały, będziesz bezpieczny i cały”
„Trzeba chodzić z odblaskami, by nie zginąć pod kołami”
Spektakl był świetnym przedsięwzięciem. Dzieci dobrze czuły się na scenie. Przygotowane stroje, dekoracje, muzyka, taniec w pełni oddawały klimat podejmowanych działań w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie zebrali gromkie brawa od przybyłych kolegów i koleżanek. Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice oraz pani dyrektor Maria Mróz.

 

W drodze do szkoły - Spotkanie Gapcia z Mądralą

 

Uwaga!- stoją przy drodze na jednej nodze, mówią, choć głosu nie mają...

 

Dobre rady i przestrogi - Spotkanie Gapcia z funkcjonariuszem policji

 

Rymowanki ułożone przez uczniów klas II i III

 

Pokaz mody odblaskowej

 

Mali aktorzy uczniowie klas IIa i IIIb

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]