ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 

 

Prezentacja rymowanek i haseł zachęcających do noszenia odblasków przez uczniów klas I -III

 

Klasy I ab

 Każdy uczeń 1b odblaskami błyszczeć chce! Bo odblaski to jest frajda, kto nie nosi, ten ciamajda!

Klasa II a

Noś odblaski, nie czekaj na oklaski!

Klasy III ab

Teraz taka moda jest, że w odblaskach chodzi się!  Noś odblaski - Nie rób łaski!

 

Podsumowaniem akcji „Odblaskowa Szkoła” był happening odblaskowy zorganizowany w dniu 3 listopada 2017 r. Uczniowie klas I-III wyszli w odblaskowym pochodzie na ulice naszej miejscowości. W kamizelkach odblaskowych z gromkimi okrzykami, kolorowymi transparentami w asyście Policji pochód przeszedł od szkoły wzdłuż drogi krajowej nr 44 i  dotarł do Rynku, następnie pod Urząd Gminy Spytkowice.  Do pochodu dołączył się Wójt Gminy Pan Mariusz Krystian, który poparł działania dzieci i wspólnie z nimi w odblaskowym marszu dotarł do Biblioteki Publicznej. Pochód zatrzymał się pod biblioteką. Telewizja Polska TVP 3 filmowała nasze przedsięwzięcie i przeprowadziła wywiad z dziećmi dotyczący skuteczności noszenia odblasków. Po krótkim podziękowaniu wszyscy entuzjastycznie okrzyknęli: „Odblaskowa szkoła to ja, to ty, to my”, a poszczególne klasy zaprezentowały swoje rymowanki i hasła zachęcające do noszenia odblasków. Wesoły i kolorowy orszak zwracał uwagę wszystkich przechodniów, a przejeżdżający kierowcy zwalniali przyglądając się i przysłuchując wykrzykiwanym hasłom. Uczniowie zwracali uwagę na konieczność ubierania odblasków, aby być z daleka widocznym na drodze. Z pewnością odblaskowy pochód będzie corocznym wydarzeniem w naszej szkole.

 
Odblaskowy marsz od szkoły wzdłuż drogi krajowej nr 44 pod Urząd Gminy w Spytkowicach
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krótki filmik z pochodu odblaskowego - zobacz...

Nasza akcja wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko przechodniów, ale przede wszystkim kierowców. Wszyscy bardzo przyjaźnie reagowali na nasz widok, ponieważ każdy uczeń klas I - III i ten mały i ten duży, posiadał kamizelkę odblaskową. Bardzo dziękujemy za pomoc Policjantom z Posterunku Policji w Spytkowicach , którzy pomogli nam w sprawnym przeprowadzeniu akcji, kierowali ruchem i czuwali nad naszym bezpieczeństwem podczas odblaskowego happeningu. 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]