Jubileusz

Szkolnego Koła Wolontariatu

Wolontariusze z ZSP w Spytkowicach obchodzili 10-lecie istnienia. Przygotowana z tej okazji część artystyczna pt. ”Potencjał jest w nas” przypomniała wszystkim jakie były początki zawiązywania się SKW, w jakich akcjach charytatywnych młodzież brała udział i z jakim efektem są do tej pory kontynuowane. Na obchody 10-lecia wolontariusze wydali kalendarz, który jest podsumowaniem ich dotychczasowych akcji. Rozstrzygnięto także konkurs na logo SKW, które widnieje na roll-up'ie przygotowanym z tej okazji. Gościem specjalnym, który przyjął zaproszenie na jubileusz był Pan Robert Budzyń. Uświetnił on swym występem wokalno- muzycznym te okrągłe obchody.  Ogromnego wsparcia w obchodach tej uroczystości udzieliła firma K&K z Bachowic- wyłączny dystrybutor Lipotest Meal. Nie sposób również pominąć licznych gestów wsparcia, dobroczyńców, którzy wspierali zapał młodych wolontariuszy przez cały czas ich działalności.

Piekarni „Maja”, Piekarni „Jedynka”. Piekarni Państwa Suślików, Piekarni Wizan, Spółdzielni Uczniowskiej „Żaczek”, Firmy Andmar, Kierownictwu Lewiatan w Spytkowicach, kierownictwu Delikatesy Centrum.

                        Wszystkim, dzięki którym wolontariat ma sens- z serca dziękujemy.

                                                                                                                         Wolontariusze wraz z opiekunami.

 

 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba  Bożena Maciasz   Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]