A TO POLSKA WŁAŚNIE ...

 

 

Jedenasty listopada data niesłychana
Polska po stu dwudziestu trzech latach niewoli
Wolna! Niepodległość odzyskała!
Postać każdego Polaka – z głębi serca rozjaśniała.

Już nie straszą nas carskich Kozaków knuty
Już nie depczą naszej ziemi rosyjskie
Austriackie czy niemieckie buty.

Już Polacy czują się jak w niebie – co to znaczy?
Być wolnym, we własnym domu, czuć się jak u siebie.

9 listopada 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy podwójną uroczystość: 98 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 116 rocznicę urodzin majora Henryka Sucharskiego, bohaterskiego dowódcy obrony Westerplatte - patrona naszej szkoły, która nosi jego imię od 15 października 1972 roku. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego i pieśni do sztandaru szkoły delegacje Samorządu Uczniowskiego wystawiły honorowe warty oraz złożyły kwiaty i zapaliły znicz pamięci przed popiersiem Patrona. Następnie rozpoczęła się część artystyczna upamiętniająca to ważne narodowe święto Przedstawienie zaprezentowała młodzież klasy II b gimnazjum, pod kierunkiem opiekunów: p. Sylwii Przejczowskiej i p. Marzeny Kozioł. Całość spinała historyczna prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Sławomira Mamonia. Scenariusz montażu słowno - muzycznego pt. „Ojczyzno ma…” obejmował treści historyczne, wiersze oraz pieśni patriotyczne takie jak: „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Biały krzyż”", „Hej chłopcy”, „Rozkwitały pąki białych róż", „Rota”, które uświetniły występ.

 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wprowadzili widzów w klimat tamtych lat i przybliżyli historię walk o Polskę, przelaną bohaterską krwią wypełnioną sumienną pracą prowadzącą do upragnionej niepodległości. W obrazowy sposób przedstawiono losy Ojczyzny, która pomimo zaborów nigdy nie straciła wiary w swoją wolność. Przypomniano najważniejsze powstania narodowe, podkreślając wkład ich uczestników, a także zwrócono uwagę na problem polskich poetów, kompozytorów, którzy w swojej twórczości wielokrotnie nawoływali do patriotyzmu. Społeczność szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. Na zakończenie pani dyrektor Maria Mróz podziękował artystom za ich występ, a także przypomniał zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o dziejach naszego kraju, o polskiej tradycji, kulturze, ale trzeba każdego dnia ją pielęgnować i tworzyć na nową.

 

 

 

 


  

Dopełnieniem naszych szkolnych uroczystości stał się udział w dniu 11 listopada 2016 roku Pocztu Sztandarowego naszej szkoły wraz ze Sztandarem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w gminnych obchodach Święta Niepodległości w Ryczowie. Polska pomimo tego, że na 123 lata utraciła suwerenność i choć zniknęła z map Europy, nadal istniał w sercach Polaków, którzy wielokrotnie stawali do walki przeciw zaborcom. Dzięki patriotycznym sercom naszych przodków najcenniejsze wartości narodowe zostały ocalone. Trwało w narodzie poczucie polskości, które przekazywali rodzice swym dzieciom. Pamiętano o nauczaniu języka polskiego mimo zakazów zaborców. Nie wyrzekano się wiary katolickiej i pamięci o tym, ze jesteśmy Polakami. Polacy potrafili wykorzystać szansę, którą stworzyła historia. Oczekiwali oni z nadzieją na ten dzień pełen radości, chwały, ten dzień, który wspominamy od 1918 r., a obchodzimy nieprzerwanie od 1989 r .

Marzena Kozioł
Sylwia Przejczowska

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]