KLASY I -III WITAJĄ JESIEŃ


 

11 października uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. W tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli im rodzice. Na uroczystym apelu obecni byli starsi koledzy z klasy II i III. Pierwszoklasiści zostali pasowani przez panią dyrektor, tradycyjnie już, specjalnym ołówkiem. Na twarzach wszystkich małych uczniów malowało się wielkie przejęcie i duma. Każdy świeżo pasowany uczeń odebrał z rąk pani dyrektor legitymację szkolną oraz pamiątkowy dyplom, upamiętniający tę chwilę. Po akcie ślubowania  uczniowie klasy I zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni program artystyczny. Każdy uczeń z wielkim zaangażowaniem  odegrał powierzoną mu rolę. Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów w nauce,  rodzicom - pociechy i zadowolenia  ze swoich milusińskich, zaś nauczycielom – radości i optymizmu na każdy wspólnie spędzony z uczniami dzień nauki.

Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia

Program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy I

 

Pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkole

 

Zdjęcie klasowe

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]