Niektórzy lubią poezję...

„ Nie wiem, co to poezja, nie wiem, po co i na co…

Wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą…”

W. Broniewski

 

21 marca  mieliśmy przyjemność witać wiosnę, a także obchodzić ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku w celu propagowania czytania, pisania, publikowania oraz rozumienia poezji na całym świecie. Rokrocznie zachęca się do inicjatyw promujących poezję. Najhuczniej święto obchodzi się w Paryżu, gdzie odbywa się w tych dniach najwięcej festiwali poetyckich.

W naszej szkole, aby uczcić to święto, podjęliśmy różnorodne przedsięwzięcia. Celem naszych działań było stworzenie możliwości zaprezentowania poezji i prozy dziecięcej, popularyzowanie i rozwijanie piękna ojczystej mowy, artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.
21 marca  2017 r. w bibliotece szkolnej zorganizowaliśmy Szkolny Maraton Poetycki. Już od rana gromadzili się tam miłośnicy pięknego słowa, aby czytać bezustannie poezję. Tego dnia można było poczytać wiersze, posłuchać tekstów ulubionych poetów czy zaprezentować własną twórczość poetycką. Nie zabrakło klasyków, takich jak Szymborska, Miłosz, Różewicz, Norwid czy Mickiewicz, a także zaprezentowano wiersze naszych szkolnych twórców.
Dopełnieniem tego wydarzenia była wystawa: „Myśl rodzi słowo”, na której znalazły się tomiki poezji sławnych poetów polskich oraz  zbiory naszych młodych twórców szkolnych.

Z kolei 28 marca uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w Spotkaniu z Poezjąpod hasłem: „Poezja niejedno ma imię”, które odbyło się w świetlicy szkolnej. Zebrani mieli możliwość usłyszenia wierszy w ciekawych interpretacjach uczniów naszej szkoły: Klaudii Manickiej, Karoliny Maślony, Julii Mazgaj, Marii Stokłosy, Weroniki Woźniak, Ingi Zębalskiej oraz Karola Biela, Oskara Makucha, Mateusz Mostowika i Michała Rychłowskiego. Recytowali oni znanych poetów z różnych epok, tych dawniejszych i współczesnych. Obok poezji mówionej prezentowana była również poezja śpiewana. Do „Krainy Łagodności” przeniosły nas swymi utworami: Oliwia Belniak, Nina Hojowska,  Julia Kostka,  Klaudia Manicka, Gosia Pindel  i Gosia Scąber  Niezwykły klimat spotkania udało stworzyć się dzięki kompozycjom znanych polskich bardów do wierszy poetów takich jak: Karol Wojtyła, Agnieszka Osiecka, Marek Grechuta czy Edward Stachura. Utworom towarzyszyła prezentacja multimedialna, obrazująca sylwetki poetów. W ten sposób udało się przekazać młodzieży, że piękno zawarte w słowie poetyckim mówi do nas i o nas. Poezja jednak to nie tylko słowa, ale też coś, co odnajdujemy między słowami, co często tkwi w emocjach człowieka wyrażając radość, miłość, romantyzm, gniew, smutek i tragedię. Spotkaniu towarzyszyła nutka refleksji a uczniowie podsumowali je gromkimi brawami.

Mamy nadzieję, że w tej niezwykłej definicji: „Poezja jest sztuką słowa, w której odnajdujemy coś z prawdy własnego serca”, zawarta jest myśl, która skłoni wielu do poszukiwania siebie w poezji, wzbudzi zachwyt „słowem niejednoznacznym i myślą niedopowiedzianą”.

Marzena Kozioł
Stanisława Folga - Kostka

I jeszcze na zakończenie mamy zadanie domowe

Tadeusz Różewicz „Zadanie domowe dla młodego poety

nie opisuj Paryża
Lwowa i Krakowa

opisz swoją twarz
z pamięci
nie z lustra

w lustrze możesz pomylić
prawdę z jej odbiciem

nie opisuj anioła
opisz człowieka

którego minąłeś wczoraj

opisz swoją twarz
i podziel się ze mną
jej zmiennym wyrazem...”

 

 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]