KLASY I -III WITAJĄ JESIEŃ


 

 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach biorą udział w Konkursie "Odblaskowa szkoła". Celem akcji jest zachęcenie szkół, władz lokalnych i rodziców do wyposażenia uczniów w kamizelki i elementy odblaskowe. W szkole w ramach konkursu organizowane są liczne działania m.in. spotkania z policjantem, konkursy plastyczne, akcje bezpiecznego poruszania się po drodze, widowiska słowno-muzyczne o tematyce profilaktycznej, turnieje wiedzy o ruchu drogowym, pokazy mody z elementami odblaskowymi, tworzenie prezentacji multimedialnych i gazetek ściennych, happening, turnieje sportowe i wiele innych. Wszystkie te działania mają zachęcić uczniów do dbania o bezpieczeństwo poprzez noszenie elementów odblaskowych, które powinny zagościć jako stałe wyposażenie naszych ubrań i nie tylko.

 
 
 
Spotkanie z Policjantem klas 0-III
 

W dniu 10.10.2016 r. w ramach realizowanego w naszej szkole Konkursu „Odblaskowa szkoła” odbyło się spotkanie z policjantem z Posterunku Policji w Spytkowicach. Celem tego spotkania było przekazanie dzieciom, podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w domu, szkole i na podwórku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zwrócono szczególną uwagę na znajomość numerów telefonów alarmowych służb ratowniczych oraz noszenie znaczków odblaskowych, dzięki którym, zawsze jesteśmy widoczni na drodze. Uczniowie klasy pierwszej otrzymali od policjanta opaski odblaskowe, a klasy zero maskotki.

 
 
 
 


 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]