KLASY I -III WITAJĄ JESIEŃ

 

W trakcie trwania akcji w szkole zorganizowaliśmy 3 konkursy plastyczne dla uczniów klas I-III. Pierwszy z nich odbył się we wrześniu, pozostałe dwa w październiku. Celem pierwszego było przygotowanie przez klasy dwóch znaków drogowych dowolną techniką, w większym formacie i na patyku. Powstały piękne znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne, które umieściliśmy na szkolnym korytarzu  i zabraliśmy na pochód odblaskowy.

Drugi konkurs dotyczył ułożenia hasła zachęcającego do noszenia odblasków  i  umieszczenia go na transparencie. Powstało wiele pięknych, kolorowych transparentów, hasła i rymowanki zachęcały do noszenia odblasków.
- Nie rób łaski - noś odblaski!
- Bo odblaski to jest frajda, kto nie nosi, ten ciamajda!
- Czy to chodnik czy to droga najważniejsza jest przestroga!
- Noś odblaski, nie czekaj na oklaski!
- Kto o bezpieczeństwo dba, ten odblaski zawsze ma!
- Każdy uczeń 3b odblaskami błyszczeć chce!

Prezentacja rymowanek i haseł zachęcających do noszenia odblasków przez uczniów klas I -III

klasa I
klasy II a i b

klasy III b i c
klasa III a

Posumowaniem akcji „Odblaskowa Szkoła” był happening odblaskowy zorganizowany w dniu 27 października 2016 r. Uczniowie klas I-III wyszli w odblaskowym pochodzie na ulice naszej miejscowości. W kamizelkach odblaskowych z gromkimi okrzykami, kolorowymi transparentami w asyście Policji pochód dotarł do Rynku. Wesoły i kolorowy orszak zwracał uwagę wszystkich przechodniów, a przejeżdżający kierowcy zwalniali przyglądając się i przysłuchując wykrzykiwanym hasłom. Uczniowie zwracali uwagę na konieczność ubierania odblasków, aby być z daleka widocznym na drodze. Pochód zakończył się pod szkołą, gdzie po krótkim podziękowaniu wszyscy entuzjastycznie okrzyknęli hasło towarzyszące naszej akcji: „Odblaskowa szkoła to ja, to ty, to my”. Z pewnością odblaskowy pochód będzie corocznym wydarzeniem w naszej szkole.

Odblaskowy pochód ulicami naszej miejscowości
 
   
   
   
„Odblaskowa szkoła to ja, to ty, to my”

Nasza akcja wzbudziła ogromne zainteresowanie nie tylko przechodniów, ale przede wszystkim kierowców. Wszyscy bardzo przyjaźnie reagowali na nasz widok, ponieważ każdy uczeń klas I - III i ten mały i ten duży, posiadał kamizelkę odblaskową. Bardzo dziękujemy za pomoc Policjantom z Posterunku Policji w Spytkowicach , którzy pomogli nam w sprawnym przeprowadzeniu akcji, kierowali ruchem i czuwali nad naszym bezpieczeństwem podczas odblaskowego happeningu.


 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]