DZIEŃ ZIEMI 2017

 

Z okazji Dnia Ziemi zorganizowaliśmy apel pod hasłem

„Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”.

     Na apelu zaprezentowano kalendarze działań ekologicznych Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Program artystyczny pod tytułem „Cztery Żywioły” przedstawiła klasa 3 b Szkoły Podstawowej. Uroczystość szkolna miała na celu zachęcenie do poszanowania środowiskaprzyrodniczego i zdrowia. Szczególną uwagę zwrócono na problem smogu, zalety ekologicznego i zdrowego odżywiania oraz przypomniano w formie prelekcji „Dlaczego warto sadzić drzewa?”.   Z okazji Dnia Ziemi została rozstrzygnięta międzyklasowa rywalizacja na zbiórkę makulatury. Największą ilość zebrały klasy: III a oraz klasa VI Szkoły Podstawowej, a w Gimnazjum klasa I a. Wręczono także nagrody uczestnikom konkursu plastycznego w Gimnazjum, na plakat promujący ochronę środowiska.
     Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej uczestniczyli w XIII edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego „Ziemia Nasza Zielona Ojczyzna”. 
    
     Pamiętajmy, wszelkie działania podjęte na rzecz ochrony środowiska to inwestycja w lepszy los ludzkości!

 

 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba, Bożena Maciasz, Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]