Szkolne obchody
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 

 

   18 listopada w piątek, uczniowie naszej szkoły mogli na kolorowo uczestniczyć w szkolnych obchodach Praw Dziecka. Każdy wchodząc do szkoły otrzymał emblemat utożsamiający z tymi obchodami. Młodzież z klas gimnazjalnych pod opieką pedagoga szkolnego, przedstawiła myśli Janusza Korczaka, oraz najważniejsze prawa zawarte w Deklaracji Praw Dziecka i interpretację praw niezbywalnych. Spotkanie przeplatane było wymownymi piosenkami o równości wszystkich dzieci świata wobec potrzeby bezpieczeństwa, pokoju, opieki rodzinnej. Młodsi uczniowie włączyli się do spotkania przynosząc własne maskotki-symbol dzieciństwa i zabawy. Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali „dywanik najważniejszych praw” z kolorowych dłoni . Z kolei młodzież z gimnazjum zaprezentowała plakaty na cześć Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
   Był to dzień kolorowy, radosny ale i wzbudzający refleksję nad wzajemnym poszanowaniem praw dzieci i dorosłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba, Bożena Maciasz, Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]