KLASY I -III WITAJĄ JESIEŃ

 W roku szkolnym 2015/16 klasy pierwsze szkoły podstawowej w ZSP w Spytkowicach przystąpiły do  Programu „Mały Mistrz”, który jest wspierany przez Ministerstwo Sportu  i Turystyki , a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Opiekunami programu zostali wychowawcy klas I a i b, Cecylia Miś, Bogusława Huba oraz nauczyciele wychowania fizycznego Marek Włoch i Mateusz Wawro. Celem programu „Mały Mistrz” jest popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród najmłodszych uczniów szkoły oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli, a zwłaszcza:

  1. Poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I a b;

  2. Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;

  3. Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I a b;

  4. Zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;

  5. Wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

W ramach programu szkoła otrzymała sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, uczniowie klas pierwszych komplet legitymacji i naklejek informujących o zdobytych sprawnościach, zaś nauczyciele możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych.

We wrześniu i październiku klasy pierwsze zmagały się z próbami sprawnościowymi. Pierwszy test sprawności dotyczył marszobiegu na 600 m. Pierwszoklasiści na kolejnych zajęciach wykonywali bieg wahadłowy oraz zwis na drążku. Każdy uczeń z ogromnym zaangażowaniem podejmował ćwiczenia, a jego wynik został wprowadzony na platformę programu. Po zaliczeniu testów rozpoczęliśmy zdobywanie tytułu Małego Mistrza. Wybraliśmy trzy sprawności: piłkarza (piłka ręczna), tenisisty (tenis stołowy), lekkoatlety (biegi). które  pierwszoklasiści będą zdobywać w ciągu następnych miesięcy nauki. Sprawności te są intensywnie ćwiczone jeden raz w tygodniu na lekcjach edukacji zdrowotnej z wykwalifikowanym nauczycielem wychowania fizycznego, a także doskonalone w ramach zintegrowanych zajęć. Uczniowie chętnie podjęli nowe, atrakcyjne dla nich wyzwanie. Z radością podejmują aktywność ruchową, ćwiczą chętnie, bez przymusu, rozwijając poprzez ruch i zabawę swoje sportowe umiejętności, tak ważne dla ich rozwoju fizycznego. Już wkrótce zdobywamy pierwszą sprawność. Trzymajcie za nas kciuki!

Klasy pierwsze przygotowują się do zdobycia tytułu "Małego Mistrza"
 
 
 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]