Od 16 marca 2015r. w naszej szkole jest realizowana kolejna edycja projektu „Już pływam”.

Bierze w nim udział 20 uczniów szkoły podstawowej z klas IV-VI.

Zajęcia odbywają się w 15 osobowych grupach na krytej pływalni Centrum  Edukacyjnego

 „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.

Kurs nauki pływania przewiduje 20 godzin zajęć na basenie.

 

Celem tego projektu jest:

·       wzrost bezpieczeństwa dzieci korzystających z kąpielisk,

·        nabycie podstawowych umiejętności pływackich,

·        profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa,

·       podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów,

·       zachęcanie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

 
 
 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik  
 

 

[POWRÓT]