im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. Szkolna 14  34-116 Spytkowice   tel. (033) 8791- 814  fax. (033) 8791-763

Samorząd szkolny Sukcesy Pedagog szkolny
Szkolne Koło Wolontariatu
Biblioteka Świetlica Przedszkole
Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY ...

Spytkowice, 12 kwietnia 2018 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach,

zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawę żywności do stołówki w 2018 r.

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, ul. Szkolna 14

 z podziałem na 6 zadań:

Zadanie 1:  Dostawa produktów spożywczych, przypraw i przetworów,

Zadanie 2:  Dostawa warzyw, owoców,

Zadanie 3:  Dostawa mięsa, podrobów,

Zadanie 4:  Dostawa drobiu i wyrobów drobiarskich,

Zadanie 5:  Dostawa pieczywa,

Zadanie 6:  Dostawa mleka oraz przetworów mlecznych, tłuszczy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące:

  - terminu realizacji zamówienia,

  - przedmiotu zamówienia,

  - istotnych postanowień umowy

są zamieszczone w zapytaniu ofertowym i poszczególnych zadaniach: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 

Zapytanie ofertowe

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach
ogłasza rekrutację na rok szkolny 2018/2019:

do Przedszkola od 12.03  do 30.03.2018 r.

do klasy I Szkoły Podstawowej od 04.04  do 17.04 .2018 r.

 

Wnioski oraz zgłoszenia  są dostępne na stronie internetowej

oraz w sekretariacie szkoły.

 

Zarządzenie Dyrektora

Regulamin rekrutacji

Tabela punktacji

Terminy rekrutacji do przedszkola

Terminy rekrutacji do szkoły podstawowej

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego  "0"

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Załączniki do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:
Zał. Nr 3a - Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Zał. Nr 3b - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Zał. Nr 3c -Oświadczenie o zatrudnieniu
Zał. Nr 3d - Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek rodziców  o przyjęcie dziecka 6-letniego do klasy I szkoły podstawowej

Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły

 

APEL WIELKANOCNY

SPInKA - Szkolny Punkt Informacji i Kariery

 Uczniowie kończący szkołę stają przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej kariery. Uczeń powinien poznać siebie, swoje słabe i mocne strony oraz własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać najlepszego dla siebie wyboru – przyszłej szkoły, przyszłego zawodu.

Gmina Spytkowice bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II (w zakresie doradztwa zawodowego). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W ramach projektu w naszej szkole utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA) – miejsce, w którym dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w:

·  zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,

·  poznaniu zawodów przyszłości,

·  przygotowaniu się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu,

·  poznaniu swoich mocnych stron,

·  przygotowaniu się do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

Od września 2017 r. do czerwca 2020 r. w ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów gimnazjum oraz najstarszych klas szkoły podstawowej. Wsparcie doradcze zakończone będzie stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla ucznia oraz otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

Zarządzenie Nr 7/2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach
z dnia 19.06.2017
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa uczniów

AKTUALNOŚCI

 

 

 
 

 

Koncepcja pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Zebrania z rodzicami, Dni otwarte
Wymagania edukacyjne
 

 

Prezentacja z 60-lecia naszej szkoły

Podręczniki na rok szkolny 2017/18

Dotacja na zakup książek do biblioteki

 
 
 
 

Dopalacze – informacje dla rodziców

 
 
PODZIĘKOWANIE Z OKAZJI JUBILEUSZU
 60-LECIA SZKOŁY
 
Regulamin wypożyczania i udostępniania
darmowych podręczników szkolnych dla uczniów
 
Rozpoczęcie roku szk. 2017/2018
Odblaskowa szkoła - list do rodziców
Apel upamiętniający wybuch II wojny
Uczniowie klas I-III witają jesień
Spotkanie z policjantem w kl. I-III
Ślubowanie klas pierwszych
Dzień Nauczyciela 2017
Inscenizacja - Bądź widoczny na drodze!
Dzień Języków Obcych
Happening odblaskowy
Apel z okazji Święta Niepodległości
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Święto Chleba w naszej szkole
Szlachetna Paczka 2017
Oddziały "0" witają Zimę
Świąteczny Dzień Otwarty
Jubileusz Wolontariatu
Przegląd przedstawień jasełkowych
Konkurs kolęd i pastorałek
Dzień Babci i Dziadka w klasie III b
Bal karnawałowy w przedszkolu
Dzień Babci i Dziadka w klasie III a
Uczniowie klas I -III witają wiosnę
Apel Wielkanocny
 
 

 
 

 
 

 

 

 


 

 
 

facebook

 

Sześciolatek w szkole - blog kampanii organizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie

Sytkowice z lotu ptaka
zobacz więcej...

Strona parafii Spytkowice