im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. Szkolna 14  34-116 Spytkowice   tel. (033) 8791- 814  fax. (033) 8791-763

Samorząd szkolny Sukcesy Pedagog szkolny
Szkolne Koło Wolontariatu
Biblioteka Świetlica Przedszkole
Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY ...

 

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DO RODZICÓW

poniżej odsyłacz do podstrony:

 

 

 

 

98. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

 

 

 

 

 

Spytkowice, 8 maja 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze ofert

na dostawę żywności

do stołówki ZSP w Spytkowicach na 2018 rok

 

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5

Zadanie 6

 

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

 

 

 

 

 


APEL
PATRIOTYCZNY - "POLSKA MOJA OJCZYZNA"

 

SPInKA - Szkolny Punkt Informacji i Kariery

 Uczniowie kończący szkołę stają przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym etapem w życiu. Ważne jest wyposażenie młodzieży w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących własnej kariery. Uczeń powinien poznać siebie, swoje słabe i mocne strony oraz własne predyspozycje zawodowe, by mógł dokonać najlepszego dla siebie wyboru – przyszłej szkoły, przyszłego zawodu.

Gmina Spytkowice bierze udział w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II (w zakresie doradztwa zawodowego). Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

W ramach projektu w naszej szkole utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKA) – miejsce, w którym dostępny będzie dla uczniów szkolny doradca zawodowy.

Szkolny Punkt Informacji i Kariery oferuje młodzieży pomoc w:

·  zaplanowaniu własnego rozwoju zawodowego,

·  poznaniu zawodów przyszłości,

·  przygotowaniu się do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłego zawodu,

·  poznaniu swoich mocnych stron,

·  przygotowaniu się do samodzielnego poruszania się na rynku pracy.

Od września 2017 r. do czerwca 2020 r. w ramach projektu prowadzone będą zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym harmonogramem dla uczniów gimnazjum oraz najstarszych klas szkoły podstawowej. Wsparcie doradcze zakończone będzie stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla ucznia oraz otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie w programie.

Zarządzenie Nr 7/2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach
z dnia 19.06.2017
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

 
 

 

Koncepcja pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Zebrania z rodzicami, Dni otwarte
Wymagania edukacyjne

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

 

Prezentacja z 60-lecia naszej szkoły

Podręczniki na rok szkolny 2017/18

Dotacja na zakup książek do biblioteki

 
 
 
 

Dopalacze – informacje dla rodziców

 
 
PODZIĘKOWANIE Z OKAZJI JUBILEUSZU
 60-LECIA SZKOŁY
 
Regulamin wypożyczania i udostępniania
darmowych podręczników szkolnych dla uczniów
 
Rozpoczęcie roku szk. 2017/2018
Odblaskowa szkoła - list do rodziców
Apel upamiętniający wybuch II wojny
Uczniowie klas I-III witają jesień
Spotkanie z policjantem w kl. I-III
Ślubowanie klas pierwszych
Dzień Nauczyciela 2017
Inscenizacja - Bądź widoczny na drodze!
Dzień Języków Obcych
Happening odblaskowy
Korowód świętych
Apel z okazji Święta Niepodległości
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Święto Chleba w naszej szkole
Szlachetna Paczka 2017
Oddziały "0" witają Zimę
Świąteczny Dzień Otwarty
Jubileusz Wolontariatu
Przegląd przedstawień jasełkowych
Konkurs kolęd i pastorałek
Dzień Babci i Dziadka w klasie III b
Bal karnawałowy w przedszkolu
Dzień Babci i Dziadka w klasie III a
Uczniowie klas I -III witają wiosnę
Apel Wielkanocny
Himalaista z wizytą w naszej szkole
Kronika zdrowego żywienia w przedszkolu
Rocznica urodzin świętego Jana Pawła II
 
 

 
 

 
 

 

 

 


 

 
 

facebook

 

Sześciolatek w szkole - blog kampanii organizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie

Sytkowice z lotu ptaka
zobacz więcej...