im. mjra Henryka Sucharskiego

ul. Szkolna 14  34-116 Spytkowice   tel. (033) 8791- 814  fax. (033) 8791-763

Samorząd szkolny Sukcesy Pedagog szkolny
Szkolne Koło Wolontariatu
Biblioteka Świetlica Przedszkole
Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY ...

 

Spytkowice, 26 listopada 2018 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach,

zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawę żywności do stołówki na 2019 r.

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach, ul. Szkolna 14

 

O G Ł O S Z E N I E

 

z podziałem na 6 zadań:

 

Zadanie 1:  Dostawa produktów spożywczych, przypraw i przetworów,

Zadanie 2:  Dostawa warzyw, owoców,

Zadanie 3:  Dostawa mięsa, podrobów,

Zadanie 4:  Dostawa drobiu i wyrobów drobiarskich,

Zadanie 5:  Dostawa pieczywa,

Zadanie 6:  Dostawa mleka oraz przetworów mlecznych, tłuszczy.
 

Szczegółowe informacje dotyczące:

  - terminu realizacji zamówienia,

  - przedmiotu zamówienia,

  - istotnych postanowień umowy

są zamieszczone w zapytaniu ofertowym i poszczególnych zadaniach: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 Formularze ofertowe do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.gimspytkowice.iap.pl lub w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.00

Oferty można składać od 26.11.2018 r. – 10.12.2018 r. do godz.1000 w sekretariacie szkoły osobiście, mailem: zsspytkowice@poczta.onet.pl lub pocztą tradycyjną.

Dyrektor ZSP w Spytkowicach

Maria Mróz

 

 

 

 

100. ROCZNICA

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

"DBAMY O CZYSTE POWIETRZE

PRZEDSTAWIENIE PRZEDSZKOLAKÓW"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program rządowy "Dobry Start"

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Wnioski można składać już od 1 lipca.

 

 

Zarządzenie Nr 7/2017
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach
z dnia 19.06.2017
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa uczniów

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -referent
Informacja dotycząca naboru na stanowisko urzędnicze - referent
Informacja o wyniku naboru
 

 

Koncepcja pracy szkoły

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Zebrania z rodzicami, Dni otwarte
Wymagania edukacyjne

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców

 

PROGRAM OBCHODÓW
100-LETNIEJ ROCZNICY NIEPODLEGŁOŚCI
W ZSP W SPYTKOWICACH

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Prezentacja z 60-lecia naszej szkoły

Podręczniki na rok szkolny 2018/19

Dotacja na zakup książek do biblioteki

 
 

Dopalacze – informacje dla rodziców

 
 
Regulamin wypożyczania i udostępniania
darmowych podręczników szkolnych dla uczniów
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Klasy I -III witają jesień
Projektujemy ubrania odblaskowe
Rocznica wybuchu II wojny światowej
Ślubowanie klas I
Dzień Nauczyciela
Widowisko Dumy i Radości
Inscenizacja - "Gapcio na drodze"
Dzień Języków
Happening odblaskowy
11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości

 

 
 
 

 Rekord dla Niepodległej - uroczyste śpiewanie Hymnu Narodowego z okazji 100 -lecia Odzyskania Niepodległości

 

 
 

 
 

 

 

 

Certyfikat - Szkoła Młodych Patriotów

 

Sytkowice z lotu ptaka
zobacz więcej...