Historia szkoły ...
 

W wiekach XIV - XVI w Spytkowicach istniała szkoła parafialna. Nauką obejmowano niewielką grupę chłopców, których uczono katechizmu, modlitwy, służenia do Mszy, śpiewu kościelnego, czytania i pisania łaciny. Prawdopodobnie obsada szkoły była jednoosobowa. Funkcję nauczyciela sprawował często ksiądz kierujący parafią.

W wieku XVIII następuje upadek szkolnictwa parafialnego.

W okresie zaborów szkolnictwo wiejskie, pozostawione inicjatywie duchowieństwa, prawie nie istniało. Językiem urzędowym w Galicji była początkowo łacina, potem, język niemiecki, zaś stan oświaty - katastrofalny.

Z roku 1847 pochodzi wzmianka o istnieniu szkoły parafialnej, którą w roku 1875 przekształcono na etatową jednoklasową, a w 1892 na dwuklasową.

W 1872 postawiono pierwszy w Spytkowicach murowany budynek szkolny.

Na mocy ustawy z roku 18671869 w miejsce języka niemieckiego wprowadzono - jako urzędowy i wykładowy - język polski.

1910 - Przekształcenie szkoły na czteroklasową.

1925 - Ukończenie rozbudowy tzw. starej szkoły.

1926 - Przekształcenie szkoły na pięcioklasową.

1931 - Przekształcenie szkoły na siedmioklasową.

1945 - Objęcie wszystkich dzieci obowiązkiem szkolnym w ramach realizacji programu szkoły
 siedmioklasowej. Zgodnie z ustawą o likwidacji analfabetyzmu, organizowanie kursów
 dla analfabetów.

1948 - Rozpoczęcie budowy nowej szkoły.

1954 - Inauguracja roku szkolnego w nowym budynku szkolnym.
 Rozpoczęcie nowego etapu unowocześniania całego systemu oświatowego w Polsce.

1964 - Utworzenie w Spytkowicach Szkoły Przysposobienia Rolniczego.

1966 - Wydłużenie edukacji podstawowej o rok i powołanie szkoły ośmioklasowej.
 
1972 - Nadanie Szkole Podstawowej w Spytkowicach imienia
majora Henryka Sucharskiego
 oraz ufundowanie sztandaru.
[więcej ...]

1973 - Utworzenie Podstawowego Studium Zawodowego.

1986 - Powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Spytkowicach.

1990 - Rozpoczęcie budowy szkoły.

1998 - Otwarcie nowego skrzydła szkoły.

1999 - Na mocy reformy oświaty utworzenie Gimnazjum nr 1 w Spytkowicach przy ul. Szkolnej 14.
 Oddanie do użytku stołówki oraz świetlicy.

2000 - 2002  - Kontynuacja rozbudowy szkoły - budowa hali sportowej.

2002 - Na mocy uchwały Rady Gminy utworzenie Zespołu Szkół w Spytkowicach obejmującego Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Podstawową nr 1. Oddanie do użytku hali sportowej.

2004 - Na mocy uchwały rady Gminy utworzenie Przedszkola w Spytkowicach i włączenie go do Zespołu Szkół. Obchody Jubileuszu 50 - lecia szkoły. Wydanie okolicznościowej publikacji.
        

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik