[POWRÓT]   

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA


 

Szkolny System Oceniania
Regulamin Oceniania Zachowania
 Szkoła Podstawowa klasy I – III
Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
Gimnazjum klasy I-III


 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba, Bożena Maciasz, Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka, Ilona Knapik  

 

 

[POWRÓT]