Dokumentacja szkoły....

 

Ceremoniał Szkoły Regulamin Szkoły


Statut Szkoły
 

Regulamin Przedszkola
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Nowa Podstawa Programowa
Wymagania edukacyjne  


 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba, Bożena Maciasz, Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka, Ilona Knapik