Dni otwarte

 

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych


4
września 2017 r. 
 

Zimowa przerwa świąteczna


23 - 31 grudnia 2017 r. 
 

Ferie zimowe


12 - 25 lutego  2018 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna


29 marca
– 3 kwietnia 2018 r.
 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany 
w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 


CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

18 kwietnia 2018 r.
 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

19 kwietnia 2018 r.
 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

20 kwietnia 2018 r.
 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

22 czerwca 2018 r.


Ferie letnie
 
23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 

 

22 grudnia 2017 r. - wigilie klasowe

18, 19, 20 kwietnia 2018 r.

 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r. - dzień dziecka

 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba, Bożena Maciasz, Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka, Ilona Knapik   
 

 

[POWRÓT]