Dni otwarte

 

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

 dydaktyczno – wychowawczych


1
września 2020 r. 
 

Zimowa przerwa świąteczna


23 - 31 grudnia 2020 r. 
 

Ferie zimowe


15 - 18 lutego 2021 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna


1
– 6 kwietnia 2021 r.
 

 

 Egzamin ósmoklasisty

 

 


JĘZYK POLSKI

25 maja 2021 r.

 

MATEMATYKA

26 maja 2021 r.

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

27 maja 2021 r. 
 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.


Ferie letnie
 
26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 


22 grudnia
2020 r. 

4-5 stycznia 2021 r. 

27 maja 2021 r.

1 czerwca 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

21 czerwca 2021 r.
 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba, Bożena Maciasz, Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka, Ilona Knapik   
 

 

[POWRÓT]