Dni otwarte

 

 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

 dydaktyczno – wychowawczych


2
września 2019 r. 
 

Zimowa przerwa świąteczna


23 - 31 grudnia 2019 r. 
 

Ferie zimowe


27 stycznia -9 lutego 2020 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna


9
– 14 kwietnia 2020 r.
 

 

 Egzamin ósmoklasisty

 

 


JĘZYK POLSKI

21 kwietnia 2020 r.

 

MATEMATYKA

22 kwietnia 2020 r.

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

23 kwietnia 2020 r. 
 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2020 r.


Ferie letnie
 
27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 


20 grudnia
2019 r. 

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

1 czerwca 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.
 

 

 

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba, Bożena Maciasz, Michał Chrząszcz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka, Ilona Knapik   
 

 

[POWRÓT]