ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWICACH

1982/83

 

klasa VIII a klasa VIII b

wych.: Jan Kornaś

    wych.: Anna Kołodziej

 1. Dubel Eugeniusz

 1. Babiuch Agata

 2. Furlaga Irena

 2. Barcik Bożena

 3. Gołba Bożena

 3. Bobak Jarosław

 4. Gumulak Renata  4. Bochenek Alicja
 5. Kajfasz Jadwiga  5. Brożek Anna
 6. Kania Danuta  6. Budzyń Maria
 7. Knapik Lidia  7. Formella Marcin
 8. Kolasa Jerzy  8. Foryś Ryszard

 9. Kolasa Teresa

 9. Gwizdała Barbara

10. Korbel Teresa 10. Kaczmarczyk Wiesław
11. Kosek Mirosław 11. Kosowski Wiesław
12. Łopatecki Jacek 12. Kozik Piotr
13. Marek Bożena 13. Kufel Andrzej
14. Niciarz Elżbieta

14. Martyniak Tadeusz

15. Pułecka Halina 15. Mazur Janusz
16. Sołtys Robert 16. Mostowik Renata
17. Stygar Adam 17. Przystał Renata
18. Szarek Jolanta 18. Rokowska Edyta
19. Świergosz Władysław 19. Rybarz Katarzyna

20. Wójcik Dorota

20. Skwarczyńska Ewa
  21. Spisak Grażyna
 

22. Wiktor Barbara

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka     Ilona Knapik