ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SPYTKOWICACH

1967/68

 

klasa VIII a klasa VIII b

wych.: Irena Kamska

    wych.: Józef Smagło

 1. Chodacka Teresa

 1. Balonek Stanisława

 2. Cholewa Janusz

 2. Baster Andrzej

 3. Cichoń Józefa

 3. Baster Anna

 4. Dzidek Anna

 4. Cieślik Dorota

 5. Furlaga Edward

 5. Górecki Józef

 6. Gawęda Antoni

 6. Habczyk Halina

 7. Gębczyk Władysław

 7. Jędrocha Adam

 8. Gregorska Władysława

 8. Kajfasz Janina

 9. Hojowska Józefa

 9. Kornaś Józef

10. Janus Anna

10. Kosowski Henryk

11. Jarek Bolesław

11. Krupa Janina

12. Kajfasz Krystyna

12. Krystian Zygmunt

13. Kocjan Zbigniew

13. Kufel Władysław

14. Koza Józef

14. Kuźma Tadeusz

15. Łąka Stanisław

15. Łabaj Elżbieta

16. Margielewicz Halina

16. Michalec Małgorzata

17. Michalska Małgorzata

17. Mostowik Henryk

18. Mocniak Andrzej

18. Orpich Janina

19. Paduchowski Edward

19. Pierzchała Zdzisław

20. Piszczatowska Barbara

20. Rąpel Janina

21. Przystał Maria

21. Sibik Maria

22. Przystał Stanisława

22. Skwarczyńska Bronisława

23. Pułecka Elżbieta

23. Skwarczyński Andrzej

24. Stanek Andrzej

24. Sołtys Józefa

25. Węgrzyn Maria

25. Stańczyk Tadeusz

26.  Wierdonek Małgorzata

26. Szymocha Zenon

27. Włodarska Maria

27. Śmiechowicz Irena

28. Wójcik Stanisław

28. Świerguła Mieczysław

29. Wyzgał Stanisław

29. Zelech Janina

 

 


© Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach
34 - 116 Spytkowice ul. Szkolna 14
e-mail: zsspytkowice@poczta.onet.pl
telefon:( 033) 8791814
Prowadzenie strony: Bogusława Huba   
                                Bożena Maciasz
Współpraca: Stanisława Folga - Kostka    Ilona Knapik